Information om Swiftcourts tvisteskydd

Vad är Swiftcourt?

Swiftcourt hjälper till att lösa tvister mellan privatpersoner som har genomfört en transaktion där någonting gått snett och där man inte kan komma överens om hur man ska lösa det. Det kan tex. vara om man köpt något begagnat via nätet eller om man lånat något av en granne. Swiftcourts process sker helt och hållet online och tar högst 6 veckor. När processen är genomförd, löser Swiftcourt tvisten genom att meddela en dom som är juridiskt bindande och som måste följas av båda parterna i tvisten. Du kan läsa mer om Swiftcourt på www.swiftcourt.se.

Är det gratis att använda Swiftcourts tvisteskydd?

Ja, för att få igång så många som möjligt att låna saker på Grannsaker.se, kommer Swiftcourts tvisteskydd vara helt gratis att använda till att börja med. Det innebär att du helt kostnadsfritt får en möjlighet att lösa oegentligheter mellan dig och din lånemotpart..

Varför ska jag välja Swiftcourts tvisteskydd när jag lånar ut?

När du lånar ut dina saker kan det ibland gå snett. Den finns en risk att den som du lånar ut till råkar ha sönder objektet eller att lånaren aldrig lämnar tillbaka det som är ditt. Välj till Swiftcourts tvisteskydd för att undvika situationen där du och lånaren blir osams och inte kan komma överens. Med Swiftcourts tvisteskydd kan du istället känna dig trygg och säker i vetskapen om att Swiftcourt finns där för dig ifall du och din lånemotpart skulle bli osams om lånet. Det bidrar också till att sålla bort oseriösa lånare innan du lånar ut din pryl. Se till att använda Swiftcourts tvisteskydd när du lägger upp dina prylar på Grannsaker.se.

Hur gör jag för att välja till Swiftcourts tvisteskydd när jag ska låna ut en pryl?

När du lägger upp en pryl för utlåning är Swiftcourts tvisteskydd redan ikryssat och standard för alla lån. Detta för att vi vill att alla lån som görs på Grannsaker ska vara så trygga och säkra som möjligt. Om du mot förmodan inte vill att din pryl ska omfattas av Swiftcourts tvisteskydd är det bara att kryssa av boxen i inställningar när du lägger upp din pryl.

Vad händer om en pryl inte fungerar när jag lånar den och den omfattas av Swiftcourts tvisteskydd?

Om prylen du lånar inte fungerar när du lånar den, ska du kontakta utlånaren och förklara att prylen du lånat inte fungerar och lämna tillbaka den så fort som möjligt för att undvika missförstånd. Om utlånaren skulle hävda att det var du som tagit sönder prylen kan ni använda Swiftcourt för att komma fram till en lösning. Du kan även använda Swiftcourt för att få ersättning ifall prylen du lånat har orsakat en skada på din egendom pga. felet.

Vad händer om jag inte får tillbaka min pryl som är omfattas av Swiftcourts tvisteskydd?

Först och främst ska du i all artighet be om att få tillbaka prylen. Om lånaren vägrar lämna tillbaka prylen efter att du frågat både en eller två gånger, kan du använda Swiftcourt för att snabbt och enkelt lösa konflikten och tvinga lånaren att lämna tillbaka det som rättmätigen tillhör dig.

Vad händer om min pryl som omfattas av Swiftcourts tvisteskydd inte fungerar när den återlämnas?

Om prylen lämnas tillbaka och har gått sönder ska du först och främst försöka lösa det med lånaren på egen hand. Fråga vad som har hänt och se ifall lånaren kan tänka sig att ersätta dig för prylen eller om lånaren har en försäkring som ev. kan täcka skadan på din pryl. Skulle lånaren vägra, kan du använda Swiftcourt för att snabbt och enkelt komma fram till en lösning på vem som ska ersätta dig och hur din pryl ska ersättas. Tänk på att din egen försäkring möjligen täcker skadan på prylen. Du kan då begära ersättning för självrisken från lånaren som orsakat skadan på din pryl.

Hur ser processen ut om en tvist uppstår?

Om du och din lånemotpart inte kan komma överens, inleder du en process med Swiftcourt genom att klicka på knappen det mail som skickas till dig när lånet genomfördes på Grannsaker.se. Den part som inleder tvisten får du redogöra för vad som har hänst och lämna förslag på hur tvisten bör lösas. Därefter får motparten en möjlighet att svara och redogöra för sin syn på saken. Båda parterna har möjlighet att ladda upp bevisning i form av bilder, dokument, etc. När båda parterna har fått möjlighet att säga sitt två gånger vardera, tar Swiftcourt över och gör en snabb utredning i ärendet. När utredningen är klar, meddelar Swiftcourt en slutlig och juridiskt bindande dom som båda parterna måste följa.

Varför måste jag acceptera Swiftcourts tvisteskydd när jag vill låna ett objekt som omfattas av Swiftcourts tvisteskydd?

För att utlånaren vill att lånen av prylen som han eller hon har lagt upp ska bli så trygga och säkra som möjligt, har Swiftcourts tvisteskydd lagts till när objektet lades upp på Grannsaker.se. Det innebär att om du vill låna objektet, måste du acceptera att om du och utlånaren skulle bli osams, kommer Swiftcourt att hjälpa er att lösa situationen snabbt och enkelt. Allt för att ert lån ska bli så tryggt och säkert som möjligt!

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar eller vill veta mer om Swiftcourt, kan du alltid kontakta Swiftcourts supportpå support@swiftcourt.se. Swiftcourt svarar mer än gärna på dina frågor och hjälper dig med ditt specifika ärende.